Seagull Futbol

El programa Seagull Futbol va enfocat a jugadores que ja tenen una capacitat tècnica i coordinativa. Els entrenadors treballen amb les jugadores perquè la seva millora individual contribueixi a la millora del col·lectiu, des d’un punt de vista del joc, de la part condicional i de la part emocional.

Els equips del programa Seagull Futbol participen a la lliga de la Federació Catalana de Futbol, així com en diferents tornejos durant tota la temporada.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a competicion@seagullbadalona.com.