Subvencions

Any 2020

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Badalona

Subvenció directa i nominativa per la promoció del futbol femení durant l’any 2020

Subvenció directa i nominativa per la promoció del futbol femení durant l’any 2021

Subvenció directa i nominativa per la promoció del futbol femení durant l’any 2022

Subvenció directa i nominativa per la promoció del futbol femení durant l’any 2023

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €