Protocol Assetjament

CLUB ESPORTIU SEAGULL BADALONA manifesta la seva tolerància zero davant la concurrència en tota la seva organització de conductes constitutives d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe.

En adoptar aquest protocol, el CLUB ESPORTIU SEAGULL BADALONA vol subratllar el seu compromís amb la prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en qualsevol de les seves manifestacions, informant de la seva aplicació a tot el personal que presta serveis en la seva organització, sigui personal propi o procedent d’altres entitats, incloses les persones que, no tenint una relació laboral, presten serveis o col·laboren amb l’organització, com ara persones en formació, voluntariat o aquelles que realitzen pràctiques no laborals en aquest club.

Així mateix, el CLUB ESPORTIU SEAGULL BADALONA, assumeix el compromís de donar a conèixer l’existència del present protocol, amb indicació de la necessitat del seu compliment estricte, posant-lo a la disposició de les entitats a les quals desplaci el seu propi personal, així com a les empreses i clubs dels quals procedeix el personal que treballa i/o col·labora en el CLUB ESPORTIU SEAGULL BADALONA. Així, l’obligació d’observar el que es disposa en aquest protocol es farà constar en els contractes subscrits amb altres entitats i clubs.

Si ets testimoni o víctima, contacta al correu eletrònic confidencial: contraelacoso@seagullbadalona.com